114DNS、Dnspod DNS、阿里DNS、百度DNS、360DNS、Google DNS公共DNS评测体验报告

114DNS、腾讯dnspod DNS、阿里DNS、百度DNS、360DNS、Google DNS公共DNS评测体验报告从ping及dig返回时间对比测试,国内DNS普遍很快,而阿里DNS最快,次之腾讯dnspod DNS,然后114DNS,百度及360DNS中规中矩,而Google DNS还是很慢,我们还是拥抱国产DNS吧,推荐腾讯DNSPOD DNS 119.29.29.29 阿里DNS 223.6.6.6、223.5.5.5

[root@localhost ~]# ping 114.114.114.114 -c 4;ping 119.29.29.29 -c 4;ping 223.6.6.6 -c 4;ping 180.76.76.76 -c 4;ping 101.226.4.6 -c 4;ping 8.8.8.8 -c 4

PING 114.114.114.114 (114.114.114.114) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=1 ttl=77 time=24.9 ms
64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=2 ttl=95 time=26.5 ms
64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=3 ttl=65 time=26.0 ms
64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=4 ttl=76 time=26.4 ms

— 114.114.114.114 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3031ms
rtt min/avg/max/mdev = 24.919/25.990/26.536/0.671 ms
PING 119.29.29.29 (119.29.29.29) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=1 ttl=53 time=10.2 ms
64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=2 ttl=53 time=15.3 ms
64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=3 ttl=53 time=10.0 ms
64 bytes from 119.29.29.29: icmp_seq=4 ttl=53 time=9.68 ms

— 119.29.29.29 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3014ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.684/11.345/15.391/2.345 ms
PING 223.6.6.6 (223.6.6.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 223.6.6.6: icmp_seq=1 ttl=53 time=7.56 ms
64 bytes from 223.6.6.6: icmp_seq=2 ttl=53 time=8.45 ms
64 bytes from 223.6.6.6: icmp_seq=3 ttl=53 time=7.08 ms
64 bytes from 223.6.6.6: icmp_seq=4 ttl=53 time=6.69 ms

— 223.6.6.6 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3011ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.698/7.450/8.453/0.661 ms
PING 180.76.76.76 (180.76.76.76) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 180.76.76.76: icmp_seq=1 ttl=54 time=36.7 ms
64 bytes from 180.76.76.76: icmp_seq=2 ttl=54 time=37.3 ms
64 bytes from 180.76.76.76: icmp_seq=3 ttl=54 time=36.5 ms
64 bytes from 180.76.76.76: icmp_seq=4 ttl=54 time=36.1 ms

— 180.76.76.76 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3041ms
rtt min/avg/max/mdev = 36.136/36.675/37.327/0.432 ms
PING 101.226.4.6 (101.226.4.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 101.226.4.6: icmp_seq=1 ttl=55 time=30.5 ms
64 bytes from 101.226.4.6: icmp_seq=2 ttl=55 time=30.7 ms
64 bytes from 101.226.4.6: icmp_seq=3 ttl=55 time=28.4 ms
64 bytes from 101.226.4.6: icmp_seq=4 ttl=55 time=30.6 ms

— 101.226.4.6 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3035ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.478/30.091/30.722/0.934 ms
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=45 time=39.6 ms

— 8.8.8.8 ping statistics —
4 packets transmitted, 1 received, 75% packet loss, time 4000ms
rtt min/avg/max/mdev = 39.617/39.617/39.617/0.000 ms
[root@localhost ~]# traceroute -n 114.114.114.114;traceroute -n 119.29.29.29;traceroute -n 223.6.6.6;traceroute -n 180.76.76.76;traceroute -n 101.226.4.6;traceroute -n 8.8.8.8
traceroute to 114.114.114.114 (114.114.114.114), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.1.100  0.470 ms  0.670 ms  0.886 ms
 2  100.64.0.1  6.717 ms  6.723 ms  10.996 ms
 3  183.56.68.41  6.734 ms  6.794 ms  6.844 ms
 4  183.56.64.161  7.278 ms  7.200 ms  7.313 ms
 5  183.56.65.38  10.736 ms  10.794 ms  10.733 ms
 6  202.97.64.77  33.088 ms  32.746 ms  32.487 ms
 7  218.2.134.2  32.125 ms  26.167 ms  26.070 ms
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
traceroute to 119.29.29.29 (119.29.29.29), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.1.100  0.448 ms  0.654 ms  0.871 ms
 2  100.64.0.1  131.462 ms  131.469 ms  131.562 ms
 3  183.56.68.97  6.767 ms  6.779 ms  6.778 ms
 4  183.56.64.113  6.848 ms  6.902 ms  6.999 ms
 5  183.56.65.14  10.389 ms  10.449 ms  10.617 ms
 6  61.140.0.37  10.306 ms  10.130 ms  11.986 ms
 7  61.140.1.10  16.669 ms  10.706 ms  10.718 ms
 8  183.61.145.194  9.224 ms  10.416 ms  10.001 ms
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
traceroute to 223.6.6.6 (223.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.1.100  0.462 ms  0.669 ms  0.890 ms
 2  14.127.64.1  13.381 ms  13.834 ms  14.015 ms
 3  113.106.43.229  7.094 ms  7.107 ms  7.198 ms
 4  119.136.12.158  7.109 ms  7.232 ms  7.284 ms
 5  183.56.66.2  10.394 ms 183.56.65.62  13.996 ms 183.56.65.74  8.326 ms
 6  119.147.221.10  7.730 ms 119.147.223.106  9.083 ms 119.147.221.130  11.309 ms
 7  119.147.220.238  12.315 ms  7.492 ms  7.509 ms
 8  * * 14.215.137.50  9.989 ms
 9  * 42.120.242.234  10.362 ms  10.063 ms
10  42.120.242.214  14.005 ms *  14.055 ms
11  42.120.253.10  6.657 ms * 42.120.253.2  8.375 ms
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
traceroute to 180.76.76.76 (180.76.76.76), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.1.100  0.378 ms  0.581 ms  0.797 ms
 2  14.127.64.1  7.265 ms  7.344 ms  7.409 ms
 3  113.106.43.229  7.197 ms  7.313 ms  7.432 ms
 4  59.40.49.110  7.507 ms  7.563 ms  7.590 ms
 5  * * *
 6  202.97.65.101  42.138 ms  42.004 ms *
 7  * * *
 8  220.181.17.118  38.775 ms *  39.623 ms
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
traceroute to 101.226.4.6 (101.226.4.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.1.100  0.495 ms  0.723 ms  0.882 ms
 2  100.64.0.1  6.797 ms  6.844 ms  6.984 ms
 3  183.56.68.41  6.885 ms  7.006 ms  7.060 ms
 4  183.56.64.153  7.126 ms  7.187 ms  7.235 ms
 5  183.56.65.2  11.666 ms  11.620 ms  11.698 ms
 6  61.152.86.209  34.800 ms  38.168 ms  34.288 ms
 7  * * *
 8  124.74.233.134  31.913 ms  31.789 ms  33.247 ms
 9  101.226.0.30  34.916 ms  33.804 ms  33.766 ms
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.1.100  0.433 ms  0.649 ms  0.859 ms
 2  14.127.64.1  6.670 ms  6.890 ms  8.232 ms
 3  113.106.43.233  6.648 ms  8.238 ms  8.758 ms
 4  119.136.12.142  7.658 ms  8.177 ms  8.247 ms
 5  183.56.65.62  14.300 ms 183.56.65.54  10.677 ms 183.56.65.62  14.295 ms
 6  202.97.35.210  15.390 ms  15.077 ms  15.025 ms
 7  202.97.60.70  11.663 ms 202.97.91.178  10.466 ms 202.97.60.70  10.198 ms
 8  202.97.61.22  11.875 ms  14.665 ms  14.108 ms
 9  202.97.62.214  11.413 ms  11.453 ms  12.505 ms
10  209.85.241.58  15.582 ms  13.576 ms 209.85.241.56  23.106 ms
11  216.239.40.13  11.598 ms 216.239.40.11  13.685 ms  12.834 ms
12  209.85.253.89  38.926 ms  38.903 ms  37.668 ms
13  64.233.175.205  44.340 ms 209.85.250.103  39.732 ms  39.431 ms
14  * * *
15  8.8.8.8  40.948 ms  41.787 ms  41.446 ms

114DNS、Dnspod DNS、阿里DNS、百度DNS、360DNS、Google DNS公共DNS评测体验报告》有2个想法

 1. fredzeng

  公共 DNS 服务器 IP 地址

  名称 DNS 服务器 IP 地址
  114 DNS 114.114.114.114 114.114.115.115
  阿里 AliDNS 223.5.5.5 223.6.6.6
  百度 BaiduDNS 180.76.76.76
  DNSPod DNS+ 119.29.29.29 182.254.116.116
  CNNIC SDNS 1.2.4.8 210.2.4.8
  oneDNS 112.124.47.27 114.215.126.16
  DNS 派
  电信/移动/铁通 101.226.4.6 218.30.118.6
  DNS 派 联通 123.125.81.6 140.207.198.6
  Google DNS 8.8.8.8 8.8.4.4
  OpenDNS 208.67.222.222 208.67.220.220
  V2EX DNS 199.91.73.222 178.79.131.110

评论已关闭。